Contact

Achtergrond

Deelnemers

Traject

Lees over de ervaringen van anderen en laat je inspireren.

Werken speelt een belangrijke rol in het leven, ook voor mensen met een beperking. Wij begrijpen dat heel goed.

Waarom
Brains4U

Participatiemeter
Maatjesmethodiek
Groepsbijeenkomsten
Individuele begeleiding

Van project naar programma.

Brains4U
Weustink&Partners

088 203 88 88
06 15 64 75 62
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.weustinkenpartners.nl

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available

Contact

Achtergrond

Deelnemers

Traject

Lees over de ervaringen van anderen en laat je inspireren.

Werken speelt een belangrijke rol in het leven, ook voor mensen met een beperking. Wij begrijpen dat heel goed.

Waarom
Brains4U

Participatiemeter
Maatjesmethodiek
Groepsbijeenkomsten
Individuele begeleiding

Van project naar programma.

Brains4U
Weustink&Partners

088 203 88 88
06 15 64 75 62
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.weustinkenpartners.nl

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Slider

Achtergrond


Van project naar programma
Brains4U is in 2010 gestart als project en als eerste uitgevoerd in de regio Haaglanden. Het initiatief is ontstaan bij de Hersenstichting die contact legde met Arend de Kloet van het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool. Hij heeft contact gezocht met een re-integratiebureau. Hieruit is de samenwerking voor Brains4U geboren. Gemeente Den Haag heeft het initiatief vanaf het begin omarmd.

Door succes van het project Brains4U is het in mei 2012 omgezet naar een definitief aanbod. Het is een ketenaanbod van Basalt Revalidatie Den Haag en re-integratiebureau Weustink&Partners.
 

NAH & arbeid
Arbeid is een belangrijk domein van maatschappelijk participeren (zelfstandigheid, inkomen, mobiliteit) dat invloed heeft op de ervaren kwaliteit van leven. Voor het merendeel van de mensen (jongeren en volwassenen) met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is maatschappelijk participeren een complex en chronisch probleem, met negatieve invloed op de kwaliteit van leven en toekomstig functioneren.

De overgang van opleiding, die vaak door de gevolgen van NAH niet of op een lager niveau wordt afgerond, naar werk lukt veelal niet. Als NAH ontstaat na een start op de arbeidsmarkt is de kans op een succesvolle terugkeer in hetzelfde of ander werk sterk verlaagd. Binnen de arbeids(re-)integratie staat de doelgroep NAH bekend als ‘moeilijkst te bemiddelen’.


Empowerment
In het rapport ‘Meedoen zonder beperkingen’ van de Sociaal Economische Raad uit 2007 worden ‘empowerment’ van jongeren (zelfversterking t.b.v. zelfsturing, zelfstandigheid, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid), het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidshandicap, alsmede het positief beïnvloeden van het beeld rond de doelgroep genoemd als de belangrijkste bijdragen om de doelgroep dichterbij de arbeidsmarkt te brengen.


Rol werkgever
Uit onderzoek blijkt dat voor alle werkzoekenden de kans op werk toeneemt wanneer rechtstreeks een werkgever betrokken is bij de (re-)integratie. Om deze reden werkt Brains4U met een aanpak waarbij een diversiteit aan werkgevers vanaf het begin betrokken zijn en samenwerken met NAH jongeren. Vanuit een rol als coach begeleidt de werkgever (maatje) een jongere bij de mogelijkheden die op werkgebied haalbaar zijn. Deze persoonlijke aanpak, netwerkcontacten en de deskundigheid van het team van Weustink&Partners leidt tot de gewenste succesvolle plaatsingen in duurzame arbeid.

 
Visie
De visie van Brains4U is dat ieder mens het recht heeft op volwaardige deelname aan de samenleving. Werk speelt hierin een belangrijke rol. Niemand mag worden uitgesloten, ook niet als men een beperking heeft.


Wat betekent NAH?
De afkorting NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. NAH is een verzamelnaam voor beschadigingen van het hersenweefsel. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel.

NAH is te verdelen in traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een ongeluk in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Gevolgen hiervan kunnen een hersenschudding of een hersenkneuzing zijn. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: een beroerte, een infectie of tumor in de hersenen, zuurstofgebrek, vergiftiging (door drugs of alcohol), epilepsie of een waterhoofd.

Vaak is hersenletsel aan de buitenkant niet te zien. Hierdoor lijken de gevolgen vaak niet zo ernstig voor de buitenwereld, maar niets is minder waar. Dat maakt het vaak juist zo lastig. Niet alleen de betrokkenen zelf krijgen te maken met allerlei problemen en (nieuwe) keuzes die zij moeten maken. Ook de naaste omgeving vindt het moeilijk om met deze veranderingen om te gaan.
 

NAH & werk
NAH kan zich uiten in de cognitieve functies en het gedrag, waardoor dit grote gevolgen kan hebben voor de arbeidscarrière. Men kan bijvoorbeeld niet meer de volledige werkbelasting en werkdruk aan of ervaart angst om na een periode van revalidatie in het arbeidsproces te re-integreren. Mensen met NAH kunnen hierdoor moeilijkheden ervaren bij het vinden van een baan.

Juist het hebben van werk draagt bij aan de maatschappelijke identiteit van mensen. Dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Om dit te realiseren is veel doorzettingsvermogen nodig, maar ook begrip van de mensen uit hun omgeving.

Daar is Brains4U voor. Om betrokkenen met NAH te begeleiden tijdens het gehele arbeidsproces, dat een belangrijk deel uitmaakt van hun leven.

Bron: www.hersenstichting.nl 

Expertise
Om tot resultaten te komen is het in onze visie van belang om samen te werken met deskundigen. Het aanbod van Brains4U sluit aan op het revalidatieprogramma van jongvolwassen met NAH bij Basalt Revalidatie. De Haagse Hogeschool volgt en evalueert de deelnemers van Brains4U door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

Basalt Revalidatie levert kennis op het niveau van revalidatie en belastbaarheid.

De Haagse Hogeschool documenteert aanpak, methodiek en resultaat ten behoeve van de opleiding Personeel en Arbeid, die deel uitmaakt van het lectoraat Revalidatie.

De rol van Weustink&Partners is gericht op casemanagement van zowel de jongeren met NAH als de werkgevers.

Door met elkaar structureel expertise te delen ontstaat synergie en vermindert de bureaucratie.